Betingelser & Vilkår

Generelle forretningsbetingelser

– Alle produktionerne er inkl. én korrekturrunde og ét afsluttende gennemsyn.
– Evt. rettelser skal indsendes senest 5 arbejdsdage efter levering.
– Ekstra rettelser der ligger ud over korrekturrunden og det afsluttende gennemsyn faktureres med 850kr. / time ekskl. moms.
– Prisen er eksklusiv transport, med mindre andet er anført i fremsendte tilbud.
– Der er fri transport inden for storkøbenhavn, dog ikke på leje af biler, varevogne og lignende, med mindre andet er anført i tilbuddet.
– Specielle ønsker og tilføjelser til produktionen skal oplyses senest 48 timer inden optagelse.
– Det endelige resultat afleveres i filtypen .mov og komprimeret med codec h.264 og er kun beregnet til afspilning og upload.
– Kunden ejer brugsretten til det endelige resultat og må distribuere det uden begrænsning.
– Det er ikke tilladt for kunden, selv eller via tredjepart, at foretage ændringer i det endelige resultat som leveres af FotoStil, med mindre kunden har frikøbt rettighederne til materialet af FotoStil.
– En overtrædelse af ovenstående punkt vil medføre en konventionalbod på kr. 5.000 pr. overtrædelse. Ved overtrædelse forstås distribution af en redigeret/ændret version af det endelige resultat på et medie. Sker distribution på flere medier, betragtes distribution på hvert medie således som en overtrædelse.
– Det er ikke tilladt for kunden at sælge eller overdrage det endelige resultat til tredjepart med mindre kunden har frikøbt rettighederne af FotoStil.
– En overtrædelse af ovenstående punkt vil medføre en konventionalbod på kr. 10.000 pr. overtrædelse. Ved overtrædelse forstås tredjeparts distribution af en tilsvarende/redigeret/ændret version af det endelige resultat på et medie. Sker distribution på flere medier, betragtes distribution på hvert medie således som en overtrædelse.
– Kunden kan frikøbe rettighederne til det endelige resultat efter aftale med FotoStil.
– Ønsker kunden, efter at have frikøbt rettighederne til det endelige resultat, at modtage dette i et format optimeret til redigering (Procress 422/422HQ/4444) koster dette 1.500 kr. ekskl. moms. + evt. udgift til et fysisk medie og forsendelse.
– Ønsker kunden, efter at have frikøbt rettighederne til det endelige resultat, at modtage en kopi af råmaterialet inkl. evt. projektfiler, koster dette 5.000 kr. ekskl. moms. + evt. udgift til et fysisk medie og forsendelse.
– Fotostil har ligeledes ret til at anvende det endelige resultat i markedsførings øjemed.
– Fotostil ejer rettighederne til råmaterialet såvel som det endelige resultat, med mindre andet er anført i tilbuddet, men kan ikke uden kundens samtykke distribuere, sælge eller overdrage materialet til tredjepart.
– Der faktureres 25% af opgavens pris ved aflysning efter godkendelse af tilbud.
– Der faktureres 50% af opgavens pris ved aflysning indenfor 72 timer før planlagt optagelse.
– Der faktureres 100% af opgavens pris ved aflysning indenfor 24 timer før planlagt optagelse.
– Bliver optagelsen ikke aflyst, men i stedet udsat, tillægges der et udsættelses gebyr svarende til 10% af opgavens pris. Alle udgifter der evt. måtte være forbundet med udsættelse af en opgave dækkes af kunden.
– Produktioner hvis pris overstiger 20.000 kr. ekskl. moms faktureres forud ved godkendelse af tilbud.
– Betaling skal ske senest 8 dage efter leveringen, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Sker betaling ikke rettidigt beregnes morarenter i henhold til rentelovens § 5 af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen.
– FotoStil opbevarer råmaterialet i minimum 3 mdr. fra datoen for levering af det endelige resultat. Herefter forbeholder FotoStil sig retten til at slette materialet med mindre kunden har tilvalgt udvidet backup.
– Kunden kan indenfor 3 mdr. fra endelig levering, tilkøbe 1 års udvidet backup (Online + Offline) til 2.500 kr. ekskl. moms. pr. påbegyndt datamængde af 500GB.
– Kunden garanterer, at arbejdet, som kunden har anmodet FotoStil om at udføre, ikke krænker en tredjeparts rettigheder. Samtidig erklærer kunden, at alt materiale, herunder logoer, navne og musik med videre, som kunden ønsker anvendt i produktionen tilhører kunden og ikke krænker en tredjeparts rettigheder.

Adresse

Ametystvej 13, 3650 Ølstykke

Give et kald

60700124

Send en mail

in**@fo******.dk

fotostil Vi stiller skarpt på din virksomhed

Copyright © 2024 All rights reserved
FotoStil | T: 6070 0124 | M: [email protected] | CVR: 34811504