GDPR

Denne persondatapolitik indeholder information om, hvordan jeg behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden fotostil.dk eller når du køber serviceydelser hos mig

Introduktion

Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som jeg behandler, hvordan jeg behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og hvem jeg deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse med min behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du kontakte mig, som dataansvarlig, via.

FotoStil – Fotograf Jens Nilausen
CVR-nr. 34811504
Ametystvej 13
3650 Ølstykke

Telefon: 60700124
E-mail: in**@fo******.dk

Hvilke personoplysninger indsamler jeg og med hvilket formål?

Jeg indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger hjemmesiden, og når du køber serviceydelser hos mig.

Mit primære formål med at indsamle disse personlige oplysninger er:

– at kunne levere mine serviceydelser og dermed opfylde mine aftale med dig,

– at efterleve gældende lovgivning,

– at behandle anmodninger fra dig fremsendt via. hjemmesiden og at forbedre mine ydelser.

For at efterleve disse formål vil jeg, hvor det måtte være relevant, behandle følgende oplysninger om dig:

Hvis du er besøgende på hjemmesiden vil jeg indsamle information om din adfærd på hjemmesiden, herunder din IP-adresse m.v. Herudover placerer hjemmesiden cookies i din browser. Læs mere herom i min cookiepolitik.

Hvis du er kunde hos mig, vil jeg ligeledes behandle dine kontaktinformationer til brug for levering af og fakturering for ydelser. Jeg behandler ikke dine kreditkort- eller kontooplysninger, idet al behandling af disse oplysninger sker særskilt hos DIBS og NETS.

Såfremt du bestiller portrætfotografering, vil jeg efter omstændighederne behandle personoplysninger om dig i form af dit billede.

Hvor længe behandler jeg dine personlige oplysninger?

Jeg behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningerne og formålet med behandlingen. Dine personoplysninger slettes senest 1 år efter dit køb eller dit besøg på hjemmesiden.

Jeg behandler dog personoplysninger, som fremgår af bogføringsmateriale, i en periode på 5 år efter den pågældende faktura er udstedt, idet jeg er lovgivningsmæssigt forpligtede hertil. Når 5 -årsperioden er udløbet, slettes disse oplysninger også.

Jeg kan ligeledes have behov for at opbevare personoplysninger i form af dit portrætfoto i en længere periode. Jeg forbeholder mig således retten til at opbevare personoplysninger i form af portrætfotos så længe dette er nødvendigt for mig for at kunne håndhæve mine immaterielle rettigheder til disse fotografier.

Hvem deler jeg personoplysninger med?

Jeg kan få behov for at gøre brug af ydelser fra tredjeparter, herunder IT-leverandører, udbydere af e-mailsystemer og betalingsløsninger, fragtførere, udbydere af hjemmeside samt hosting, back-up og andre professionelle samarbejdspartnere, som gør det muligt for mig at administrere kundeforholdet og hjemmesiden.

Jeg har indgået de nødvendige databehandleraftaler med de af ovenstående parter, som er databehandlere, for således at sikre, at disse er forpligtede til at træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af dine personoplysninger, ligesom de er forpligtede til at sikre, at personoplysningerne forbliver fortrolige og i øvrigt sikre, at de overholder gældende databeskyttelsesret.

Hvor overfører jeg personoplysninger til?

For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan jeg få behov for at overføre personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret i EU/EØS.

Hvis og i det omfang jeg overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, etableret i tredjelande, er jeg forpligtede til at sikre, at den pågældende enhed er tilstrækkeligt certificeret (f.eks. under EU – U.S. Privacy Shield) eller indgå aftaler baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser for at sikre, at overførselsgrundlaget er lovligt.

Hvordan beskytter jeg dine personoplysninger?

Jeg er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som jeg behandler, til enhver tid er og forbliver sikre og fortrolige. Jeg har derfor implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger og politikker, ligesom jeg har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at beskytte dine personoplysninger.

De af mine medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, er underlagt fortrolighedsforpligtelser.

Hvad er dine rettigheder?

Når jeg behandler personoplysninger om dig, er du berettiget til at påberåbe dig en række rettigheder. Du har således:

Ret til adgang: Du kan bede mig om at bekræfte, om jeg behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede mig fremsende kopi af disse oplysninger.

Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, jeg behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede mig slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil jeg informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning.

Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede mig om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil jeg informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.

Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet mig i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode mig om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

Ret til indsigelse: Du kan bede mig om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket jeg vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Jeg vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden jeg stopper behandlingen af dine personlige oplysninger.

Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå jeg behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du rette henvendelse til mig via. kontaktformularen på fotostil.dk. 

Ændring af persondatapolitik:

Jeg kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil jeg underrette dig via e-mail, såfremt jeg foretager betydelige ændringer. Jeg opfordrer dog løbende til at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan jeg behandler dine personlige oplysninger.

– Dette dokument er senest opdateret July 2023

fotostil Vi stiller skarpt på din virksomhed

Copyright © 2024 All rights reserved
FotoStil | T: 6070 0124 | M: [email protected] | CVR: 34811504